Hỗ trợ trả góp

HỖ TRỢ TRẢ GÓP VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG

Mục đích

– Hỗ trợ khách hàng mua sắm khi mua sắm tại siêu thị bếp nhập khẩu IKITCHEN.

– Khuyến khích khách hàng tham gia và sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng.

Thời gian, địa điểm

– Từ 15/04/2019 đến khi có thông báo mới.

– Áp dụng khi khách hàng đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và có nhu cầu trả góp.

Đối tượng áp dụng

– Toàn bộ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của 1 trong 22 ngân hàng sau: Sacombank, VIB, HSBC, VP Bank, MaritimeBank, EximBank, Techcombank, Citibank, Nam Á Bank, SeaBank, Standard Chartered, Kiên Long Bank, SCB, OCB, Fecredit, TPBank, SHB, Shinhan/ANZ, BIDV, Vietcombank, MB Bank, ACB.

– Chỉ áp dụng với khách hàng sử dụng thẻ tín dụngquẹt thẻ tín dụng Visa và Master Card. Các loại thẻ khác như JCB, CUP … không áp dụng.

– Áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu trả góp và đơn hàng tối thiểu 3 triệu và tối đa 100 triệu.

Nội dung chương trình

        1. Hỗ trợ trả góp 0% với khách hàng

– Khách hàng mua những sản phẩm với giá khuyến mãi công khai trên website: bepikitchen.com hoặc phukienbepikitchen.com. Với những khách hàng đã tính giá ưu đãi hơn hoặc sử dụng chương trình ưu đãi khác thì sẽ không được tham gia chương trình trả góp 0%.

– Chỉ áp dụng thời gian trả góp 3 tháng với thẻ tín dụng Visa hoặc Master Card của 17 ngân hàng sau: VIB, Eximbank, MaritimeBank, VP Bank, Techcombank, CitiBank, SeaBank, SCB, FeCredit, SHB, OCB, Kiên Long, TP Bank, BIDV, Vietcombank, MB, ACB.

        2. Hỗ trợ trả góp có tính phí với khách hàng

– Áp dụng với trường hợp khách hàng muốn thời gian trả góp lâu hơn hoặc sử dụng thẻ của 5 ngân hàng Sacombank, HSBC, Shinhan/ANZ, Standard Chartered, Nam Á

– Khách hàng mua những sản phẩm với giá khuyến mãi công khai trên website: bepikitchen.com hoặc phukienbepikitchen.com. Với những khách hàng đã tính giá ưu đãi hơn hoặc sử dụng chương trình ưu đãi khác thì sẽ không được tham gia chương trình trả góp.

– Trong trường hợp này tính phí trả góp của khách hàng theo bảng sau:

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ)
Sacombank   3,9%   5,9% 3.000.000
HSBC 2% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Shinhan/ANZ   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
VIB   3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000
Eximbank   3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
Maritimebank (*)   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
VP bank   3,9% 7,9% 8,9% 3.000.000
Techcombank (*)   3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
Citibank   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Seabank   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Standard Chartered 2% 3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000
SCB   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Nam Á   3,9%   5,9% 3.000.000
FeCredit   3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000
SHB   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 đến 100.000.000 /lần
OCB   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Kiên Long   3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
TP Bank   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
BIDV   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Vietcombank   3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
MB   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
ACB   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000